Adres Centrum:
ul. Toruńska 1A/41 10-900 Olsztyn
tel. (89)6129747

czynne:
pon - pt 10-18
sobota 10-14


Jacek
Sklep

PŁETWONUREK KDP/CMAS ** (P2)


Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem KDP/CMAS** oraz bezpieczne nurkowanie w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach i w grupie z instruktorem zakresie dużych głębokości.

Warunki uczestnictwa w kursie:

- Ukończone 16 lat,

- Od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* wykonane w towarzystwie instruktora lub płetwonurka KDP/CMAS***- 20 nurkowań, w tym przynajmniej 10 nurkowań na głębokościach 10-20 metrów.

Przebieg szkolenia:

Wykłady (22 godziny) i zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 7 dni szkoleniowych - obejmujące 15 nurkowań na wodach otwartych, w tym 4 nurkowania na głębokość 20 m, 2 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 40 m - łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

Uprawnienia:

- Nurkowanie w parze z Płetwonurkiem KDP/CMAS* do głębokości 10 metrów,

- Nurkowanie w parze z Płetwonurkiem KDP/CMAS** do głębokości 20 metrów,

- Nurkowanie w grupie z Płetwonurkiem KDP/CMAS***/**** do głębokości 30 metrów,

- Nurkowanie z Instruktorem Płetwonurkowania do głębokości 40 metrów.

Po kursie uczestnik otrzymuje - wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P2).

+ powrót do strony kategorii