Adres Centrum:
ul. Toruńska 1A/41 10-900 Olsztyn
tel. (89)6129747

czynne:
pon - pt 10-18
sobota 10-14


Jacek
Sklep

PŁETWONUREK KDP/CMAS *** (P3)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:

- Ukończone 18 lat,

- Przeszkolenie specjalistyczne w zakresie patofizjologii nurkowania i I-ej pomocy (PP),

- Ukończenie 3 kursów specjalistycznych wybranych z niżej podanych szkoleń:

- nurkowania w suchych skafandrach (SS1),

- nurkowania podlodowego (PL1),

- nurkowania morsko-wrakowego (WM1),

- nurkowania jaskiniowego (PJ1),

- fotografii podwodnej (PF1),

- nurkowanie nitroksowe (PN1), 

- Od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** wykonanie w towarzystwie Instruktora Płetwonurkowania KDP/CMAS lub Płetwonurka KDP/CMAS***/**** co najmniej 40 nurkowań na głębokość 10-40m, w tym przynajmniej 20 nurkowań na głębokość 30-40 m, z których 10 musi być wykonanych w polskich wodach śródlądowych.

Przebieg szkolenia:

Seminaria i wykłady (20 godzin) oraz zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 10 dni szkoleniowych, obejmujących 15 nurkowań, w tym 4 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 50 m - łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

Uprawnienia:

- Nurkowanie do głębokości 50 m,

- Kierowanie pod wodą zespołem płetwonurków posiadających stopnie KDP/CMAS*, KDP/CMAS**, KDP/CMAS*** w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.

Po kursie uczestnik otrzymuje - wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3).

 

+ powrót do strony kategorii