Centrum nurkowe
WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM NURKOWE
KDP CMAS

WYBRANE SZKOLENIA W ZAKRESIE NURKOWANIA REKREACYJNEGO WG PROGRAMU KDP/CMAS

Nurkowanie rekreacyjne:

nurkowanie do 40 m na powietrzu lub mieszankach tlenowych do zawartości tlenu 40% (nitroks), bez stosowania dekompresji.

PM – PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY

Kurs dla młodzieży od 10 do 14 roku życia uczący nurkowania z instruktorem na małych głębokościach. Szkolenie uprawnia do nurkowania do głębokości do10 m.

P1 – PŁETWONUREK

Kurs dla osób powyżej 14 roku życia dający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowania z instruktorem lub płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach do 20 m.

P2 – PŁETWONUREK

Kurs dla osób od 16 roku życia dający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowania – w zależności od umiejętności partnera nurkowego od 10 m do 40 m.

P3 – PŁETWONUREK

Kurs dla osób od 18 roku życia dający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowania – w zależności od umiejętności partnera nurkowego do 50 m.

WYBRANE KURSY SPECJALISTYCZNE WG PROGRAMU KDP/CMAS

PN1 – PŁETWONUREK NITROKSOWY

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych do 40% tlenu.

SS1 – SUCHY SKAFADER

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze.

PZB – NURKOWANIE W TWINIE

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zestawie butlowym (najczęściej dwubutlowym – twinset).

PKB – KONFIGURACJA SIDEMOUNT

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z butlami w konfiguracji bocznej (sidemount).

WM1 – NURKOWANIE WRAKOWO-MORSKIE

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w morzu i nurkowanie turystyczne na wrakach (z wyłączeniem penetracji wnętrza wraku).

PL – NURKOWANIE POD LODEM

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie pod lodem.