Centrum nurkowe
WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM NURKOWE
IANTD

WYBRANE SZKOLENIA W ZAKRESIE NURKOWANIA REKREACYJNEGO WG PROGRAMU IANTD

Nurkowanie rekreacyjne:

nurkowanie do 40 m na powietrzu lub mieszankach tlenowych do zawartości tlenu 40% (nitroks), bez stosowania dekompresji.

Supervised Diver

Pierwszy krok w nurkowaniu ze sprzętem przeznaczony dla młodzieży od 12 roku życia i dorosłych, pozwalający nurkować do 12 metrów pod nadzorem instruktora.

OWD – OPEN WATER DIVER

Kurs nurkowania dla osób powyżej 12 roku życia, uczący podstaw teoretycznych i praktycznych, pozwalających na bezpieczne planowanie i wykonywanie nurkowań partnerskich do głębokości 21 metrów.

AOWD – ADVANCED OPEN WATER DIVER

Kurs nurkowania dla osób powyżej 12 roku życia, poszerzający wiadomości i doskonalący umiejętności praktyczne, pozwalających na bezpieczne planowanie i wykonywanie nurkowań partnerskich do głębokości 21 metrów.

DEEP DIVER

Kurs dający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowania – w zależności od umiejętności partnera nurkowego od głębokości 40 m.

WYBRANE KURSY SPECJALISTYCZNE WG PROGRAMU IANTD

NITROX DIVER

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin azot/tlen do 40% zawartości tlenu.

RECREATIONAL TRIMIX DIVER

Kurs nurkowania na mieszankach helowych, do głębokości 24 metrów, umożliwiający bezpieczne zaplanowanie i wykonanie nurkowania na mieszance gazów.