Centrum nurkowe
WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM NURKOWE

Świat płetwonurków podzielony jest na federacje nurkowe.

Nie są to organizacje, których działalność regulowałby przepisy prawne w którymkolwiek z krajów. Federacje były i są zakładane przez szkoły nurkowe, grupy instruktorów czy inne organizacje w celu ujednolicenia zasad nurkowania, standaryzacji procesu szkolenia, wydawania certyfikatów czy też odpowiedniej konfiguracji sprzętu jak np. w nurkowaniach jaskiniowych.

O ile każdy może założyć sobie federacje nurkową o tyle istotnym jest jej rozpoznawalność.

W większości centrów nurkowych na świecie sprawdza się certyfikaty, swoiste „nurkowe prawo jazdy” i w zależności od rodzaju organizacji nurkowej i jej rozpoznawalności na świecie, od razu można określić umiejętności jakie posiadacz danego certyfikatu powinien z założenia posiadać.

Warmińsko-Mazurskie Centrum Nurkowe oferuje szeroką gamę szkoleń nurkowych zarówno dla rozpoczynających swoją przygodę z nurkowaniem (szkolenia rekreacyjne) jak i tych którzy chcą doskonalić swoje umiejętności (szkolenia techniczne rekreacyjne i).

Szkolenia mogą być organizowane w trybie grupowym lub indywidualnym i mogą być przeprowadzone wg programów trzech różnych federacji nurkowych:

IDF

IDF (Międzynarodowa Federacja Nurkowa – International Diving Federation) jest federacją nurkową, powstałą w 2014 roku. IDF wypracowała swój program nurkowy w oparciu o wieloletnie doświadczenie szkół nurkowych oraz licznych instruktorów nurkowania. Wiodącym hasłem towarzyszącym tej federacji na wszystkich etapach szkolenia jest: „Safety first" (Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu).

Szkolenia prowadzone w oparciu o porgram kształcenia IDF

CMAS

CMAS (Światowa Konfederacja Sportów Wodnych - Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) federacja zrzeszająca organizacje nurkowe z całego świata, której celem jest promowanie i rozwijanie dyscyplin podwodnych, założona przez Jacques-Yves Cousteau 10 stycznia 1958 r. CMAS w Polsce działa we współpracy z KDP PTTK (Komisja Działalności Podwodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego).

Szkolenia prowadzone w oparciu o porgram kształcenia KDP/CMAS

IANTD

IANTD (Międzynarodowe Stowarzyszenie nurków technicznych i nitroksowych – International Association of Nitrox and Technical Divers -) jest najstarszą federacją prowadzącą szkolenia techniczne. Została utworzona w 1985 roku w USA i od początku swojej działalności promowała wykorzystanie nitroksu w nurkowaniach rekreacyjnych. IANTD jest liderem we wdrażaniu programów nitroksowych, gas blenderskich, technicznych, trimiksowych i rebreatherowych.

Szkolenia prowadzone w oparciu o porgram kształcenia IANTD